مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

انواع نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری که می توانند جایگزین مناسبی برای نرم افزار Microsoft CRM باشند.

زمانی که نام نرم افزار CRM به میان می آید شاید بسیاری از مدیران با سابقه نام نرم افزار CRM مایکروسافت را بخاطر آورند. این نرم افزار، یکی از بهترین CRM های موجود در زمان خود بود. اما با گذشت زمان و نیاز کسب و کارهای ایرانی، سازمان های دیگر به فکر ساخت انواع نرم […]