چاپگر / اسکنر

SLA در مقابل DLP: مقایسه‌ دو تکنولوژی چاپ سه‌بعدی

تکنولوژی‌های به‌کاربرده‌شده در چاپگرهای سه‌بعدی SLA (مخفف: Laser-Based Stereolithography، به‌معنی استریولیتوگرافی مبتنی بر لیزر) و چاپگرهای سه‌بعدی DLP (مخفف: Digital Light Processing، به‌معنی پردازش نوری دیجیتال) اصول مشابهی را دنبال می‌کنند؛ اما ازنظر خروجی می‌توانند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای متفاوت باشند. درک و شناخت نکات ظریف در هر فرایند چاپ سه‌بعدی به تجزیه‌وتحلیل آنچه می‌تواند ‌مورد انتظار یک کاربر از چاپ […]