آموزش برنامه بازاریابی آموزش مارکتینگ پلن برنامه بازاریابی طرح بازاریابی

آیا می خواهید محصول یا خدمات جدیدی وارد بازار کنید؟

آیا می خواهید محصول و یا خدمات جدیدی را وارد بازار کنید؟ شاید هم به فکر بازاریابی برند شخصی(پرسونال برندینگ) خودتان افتاده اید؟ به خاطر داشته باشید که برای دستیابی به موفقیت بیشتر، زمانی را صرف طراحی برنامه بازاریابی کنید. Drew Boyed مشاور بازاریابی و فعال در حوزه آموزش بازاریابی مواردی را شرح داده است که در […]