بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران

 تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396 بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران نویسنده: آرمان کفایی‌نژاددانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی kafaeenesioad@yahoo.com TMBA چکیده:امروزه بازاریابی به عنوان یک علم مورد نیاز در فعالیت های اقتصادی شناخته شده است. این دانش در عصر حاضر شکل جدیدی پیدا کرده است و از روش های […]

بازاریابی و تبلیغات

بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریابی

 تاریخ درج مقاله : 10 بهمن 1396 بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریابی نویسنده: محمد خسروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنانzghasemi1362@yahoo.com TMBA چکیده:شیوه‌ی مناسب در هر دوره آموزشی موجبات اثر بخشی آنرا فراهم می‌نماید .با توجه به برخی ناکامیهای در دستیابی به اهداف در دوره‌های بازاریابی تلاش اصلی محقق […]