برند

تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان

 تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396 تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان نویسنده: آرمان کفایی‌نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی kafaeenesioad@yahoo.com TMBA چکیده:با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورتهای بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می‌باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب‌وکاری محسوب می‌شود. […]

برند

بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند

 تاریخ درج مقاله : 29 بهمن 1396 بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند نویسنده:منصوره صادقیکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)m_sadeghi2701@yahoo.com  TMBA چکیده:در دهه های اخیر، به تدریج بسته بندی های مصرف کننده و کاربرد آن مورد توجه قرار گرفت وامروزه بسته بندی عاملی اساسی برای  فروش محصول است و شرکت های […]

برند

بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر

 تاریخ درج مقاله : 27 دی 1396 بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر نویسنده: مهدیه شریف نتاجmahdieh.sharif@gmail.com TMBA چکیده:نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن […]