دکوراسیون محیط اداری فضای داخلی کسب و کار

همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟

«نخست دیوارها را از میان بردارید و اتاقک‌های بی‌روح بسازید. سپس کارمندان را شانه‌به‌شانه پشت یک میز طویل قرار دهید، به‌صورتی که بتوانند راحت‌تر با هم صحبت کنند. هرگونه دفتر خصوصی باقی‌مانده را که تنها بر این ایده تأکید می‌کند که برخی از افراد بهتر از دیگران هستند، رها کنید. کارمندان ارشد خود را کنار […]