سایر

تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه موردی استان کردستان)

 تاریخ درج مقاله : 18 شهریور 1397 تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه موردی استان کردستان) نویسنده:محسن غظنفری اطهردانشگاه علمی کاربردی، مرکز بیجار کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیmohsenghazanfari65@gmail.com TMBA چکیده:دوران جديد با رشد و توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي همراه بوده است. از جمله اين موارد مي‌توان به تجارت الكترونيكي، […]

سایر

گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران

 تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396 گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران نویسنده:اميرمسعود پارچه‌بافرئيس بازاريابي و فروش شركت موتورسازان تراكتورسازي ايرانamir.parchebaf@gmail.com TMBA چکیده:اسپانيا با داشتن ۵۰۵۹۹۲ کيلومتر مربع وسعت پنجاه و دومين کشور بزرگ جهان است. اسپانيا تقريباً ۴۷۰۰۰ کيلومتر مربع کوچکتر از فرانسه و ۸۱۰۰۰ کيلومتر مربع بزرگتر از ايالت کاليفرنيا آمريکا […]

سایر

بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (نمونه موردی بانک کشاورزی شعب استان خراسان جنوبی )

 تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396 بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (نمونه موردی بانک کشاورزی شعب استان خراسان جنوبی ) نویسندگان: محمد حسین رافعی سید مسعود زجاجی TMBA چکیده:نظام بانکی با اقدامات خود در سال های اخیر و همراهی با سیاست های پولی کشور نقش موثری در […]

سایر

بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش

 تاریخ درج مقاله : 29 بهمن 1396 بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش نویسنده:منصوره صادقیکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)m_sadeghi2701@yahoo.com TMBA چکیده:ظرفیت یک سازمان برای تسهیم دانش در میان کارکنان و کاربرد دانش تسهیم شده به عنوان یک منبع مهم و اساسی مزیت رقابتی برای بسیاری از […]

سایر

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به نقش متغیرهای حمایت اجتماعی و رضایت مصرف‌کننده

 تاریخ درج مقاله : 10 بهمن 1396 مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به نقش متغیرهای حمایت اجتماعی و رضایت مصرف‌کننده نویسنده: سمیرا فلاحت‌گردانشجوی دکتری رشته‌ی مدیریت بازرگانی- بازاریابی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس مرکز بین‌الملل بندرانزلیاستاد راهنما:نرگس دل‌افروز استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی […]