اسپید بازاریابی کسب و کار مزیت رقابتی

آیا برای هر ارسال کالا، پیک موتوری جدا لازم است؟!

ارسال موردی یا جمعی؟ ساده‌ترین روشی که برای ارسال کالا و حمل بسته به ذهن صاحب هر کسب و کاری می‌رسد، ارسال محصول از در مغازه (یا انبار) به دست خریدار است.این روش سال‌ها به شکل سنتی در بازارهای ایران رایج بوده است.نقش اول هر شاگرد مغازه‌ای بردن کالا و رساندنش به دست مشتریان بوده […]