مقالات آموزشی

طراحی تجربه کاربری (UX) در طراحی وبسایت چیست؟

طراحی تجربه کاربری چیست؟ همه ی ما روزانه با فعالیت هایی روبرو میشویم که از انجام دادن آن ها یا احساس خوش آیندی نصیبمان میشود و یا اینکه انقدر کلافه میشویم که از ادامه دادن ان فعالیت دست میکشیم و راه دیگری را انتخاب میکنیم. این اتفاق را میتوان بیشتر در فضای مجازی و صفحات […]