استراتژی بازاریابی بازاریابی هوش هیجانی در بازاریابی

5 قدم هوش هیجانی که بازاریاب موفق فراموش نمی کند.

در مقالات بسیاری از اهمیت هوش هیجانی در بازاریابی موفق صحبت شده است. بسیاری هوش هیجانی در بازاریابی را تنها محدود به موارد زیر می کنند: استفاده از یک لحن غیر رسمی در پیام ‌رسانی در مورد حل یک درد استفاده از یک تصویر جالب این نوشته را بخوانید تا ببینید چرا باید عمیق‌ تر به […]