پازل

پازل: سودوکوی سکه‌ها

به «پازل» ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود؛ دویست‌وهفتادوپنجمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وهفتادوچهارم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پاسخ معمای شماره‌ی دویست‌وهفتادوپنجم کلید: BAC به‌طور کلی ۶ مسیر وجود دارد که براساس ترتیب بن‌بست‌های A، B و C شکل […]

پازل

پازل: مسیریابی

به «پازل» ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود؛ دویست‌وهفتادوپنجمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وهفتادوچهارم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پاسخ معمای شماره‌ی دویست‌وهفتادوچهارم پاسخ پازل ۲۷۴: ۸۱ مسیر ابتدا برای اینکه بتوانیم شکل سؤال را بهتر ببینیم، آن را […]

پازل

پازل: مسیریابی | جایزه هفته: سه دستگاه پاوربانک ۱۰ هزار میلی آمپر ساعتی انرجیا

به «پازل» ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود؛ دویست‌وهفتادوچهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وهفتادوسوم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی دویست‌وهفتادوسوم با حمایت اسپیگن برگزار می‌شود. این هفته به قید قرعه به سه نفر از افرادی که پاسخ صحیح […]

پازل

پازل: رابطه مثلثی | جایزه هفته: سه دستگاه پاوربانک ۱۰ هزار میلی آمپر ساعتی تسکو

به «پازل» ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود؛ دویست‌وهفتادوسومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وهفتادودوم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی دویست‌وهفتادوسوم با حمایت تسکو برگزار می‌شود. این هفته به قید قرعه به سه نفر از افرادی که پاسخ صحیح […]

پازل

پازل: مقایسه‌گر دیجیتال | جایزه هفته: سه دستگاه پاوربانک ۱۰ هزار میلی‌آمپری بلکین

به «پازل» ۶ مرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود؛ دویست‌وهفتادودومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وهفتادویکم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی دویست‌وهفتادودوم با حمایت آواژنگ برگزار می‌شود. این هفته به قید قرعه به سه نفر از افرادی که پاسخ صحیح […]

پازل

پازل: شمارش معکوس | جایزه هفته: سه کوله پشتی Belkin مدل Classic Pro Backpack

به «پازل» ۲۲ تیر ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست‌وهفتادمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وشصت‌ونهم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی دویست‌وهفتادم با حمایت آواژنگ برگزار می‌شود. این هفته به قید قرعه به سه نفر از افرادی که پاسخ […]

پازل

پازل: جبر مطلق | جایزه هفته: یک دستگاه هارد اکسترنال یک ترابایتی AC631 اپیسر

به «پازل» ۸خرداد۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست‌وشصت‌وهشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست‌وشصت‌وهفتم و البته «پازل» جدید. با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی دویست‌وشصت‌وهشتم با حمایت داده پرداز رایانه متین برگزار می‌شود. این هفته به قید قرعه به یک نفر از افرادی که […]

پازل

پازل: مصاحبه استخدام | جایزه هفته: ۳ ست رومیزی ddno

به «پازل» ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست‌وشصت‌وهفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای ۲۶۶ و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی ۲۶۷ با حمایت دیدینو برگزار می‌شود؛ این هفته به قید قرعه به سه نفر از میان افرادی […]

پازل

پازل: معادله اعداد طبیعی | جایزه هفته: یک دستگاه هارد اکسترنال AC731 اپیسر

به «پازل» ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست‌وشصت‌وششجمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای ۲۶۵ و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی ۲۶۶ با حمایت داده‌پردازی رایانه متین برگزار می‌شود؛ این هفته به قید قرعه به یک نفر از میان […]

پازل

پازل: پاکت میوه | جایزه هفته: ۳ دستگاه حافظه SSD ای‌دیتا

به «پازل» ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست‌وشصت‌وپنجمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای ۲۶۴ و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. * * * پازل شماره‌ی ۲۶۵ با حمایت آونگ برگزار می‌شود؛ این هفته به قید قرعه به ۳ نفر از میان افرادی که […]